Blockchain-toepassingen zullen de verzekeringssector ontwrichten

Consumenten eisen meer gemak en productaanpassing. Ontdek hoe Dwaparalabs Blockchain Business Cloud de verzekeringssector kan helpen bij het digitaliseren van verouderde processen.

Voordelen van Blockchain voor verzekeringsmaatschappijen

Stel je een onveranderlijke database voor die de beleidsinformatie bevat van elke bestuurder die vandaag de dag op de weg rijdt. Wanneer zich een wrak voordoet, wordt een politierapport in die database geladen, kort daarna volgen reparatieschattingen en worden de betalingen via dit geautomatiseerde systeem gedistribueerd. Welke problemen worden geëlimineerd? Hoeveel papierwerk is er verdwenen? Dit is het potentieel van de blockchain in de verzekeringssector – en het is een toekomst binnen handbereik. Laten we eens kijken naar enkele voordelen die de blockchain de verzekeringssector biedt.

Vertrouwen

Als een consument naadloos auto-, eigendoms- en ziektekostenverzekeringsclaims kan indienen en snel betaald kan worden, schept dat vertrouwen bij de sector. Het onveranderlijke grootboek zorgt er ook voor dat consumentengegevens privé blijven totdat ze veilig worden gedeeld wanneer een beleid wordt gewijzigd of een nieuw beleid wordt gestart.

Efficiëntie

De huidige claimsystemen zijn verouderd, met silogegevens, weinig automatisering en veel papierwerk. Blockchain verplaatst oudere systemen naar een gedeelde IT-infrastructuur waarmee agenten, klanten en betalers naadloos kunnen communiceren.

Samenwerking

Wanneer er zich een ongeluk of ramp voordoet, willen klanten snel geholpen worden. Het gedeelde grootboek van Blockchain maakt het mogelijk om gegevens onmiddellijk nauwkeurig te delen, en slimme contracten herkennen gebeurtenissen en activeren zakelijke transacties.

Gebruiksscenario’s voor verzekeringen

Blockchain heeft het potentieel om de verzekeringssector te ontwrichten. Omdat klanten modernere, gemakkelijkere bedrijfspraktijken en snellere afwikkelingen eisen, moeten instellingen nieuwe technologieën adopteren om te overleven in een snel veranderend zakenklimaat.

Geautomatiseerde claimverwerking

Smartcontracts koppelen transacties aan een vooraf bepaalde gebeurtenis. Als in de verzekeringssector claims worden goedgekeurd en betalingen automatisch worden gepland, wordt een volledig proces dat eenmaal op papier is afgehandeld, gedigitaliseerd en efficiënter gemaakt.

Naleving en bestuur

Digitale documenten, claimgegevens en geïntegreerde polisdetails stellen verzekeringsmaatschappijen in staat om zonder extra kosten in contact te komen met toezichthouders in de sector en ad-hocrapportage op te schalen. De blockchain slaat ook documenten en gegevens op in geval van een ramp.

Fraude detectie

Geverifieerde identiteiten die aan een onveranderlijk document zijn gekoppeld, maken het voor een verzekeringsmaatschappij mogelijk om de claimgeschiedenis van een individu te valideren. Deze digitale reputatie helpt slechte claims af te wijzen. Gemeenschapsbestuur, het delen van gegevens tussen instellingen, voegt een nieuw niveau van verantwoording toe.

Verbeter de klantervaring

Hoogstwaarschijnlijk is er iets ergs gebeurd als een klant een verzekeringsmaatschappij moet bellen. Daarom is een gedistribueerd systeem met geautomatiseerde transacties zinvol. Agenten doen minder papierwerk en de verzekerden worden sneller geholpen, waardoor klanten behouden blijven.

Microbetalingen

Een consortium maakt gedetailleerdere gegevens mogelijk, omdat polissen, claims en betalingen worden geïntegreerd en gedeeld. Dit betekent dat verzekeringsmaatschappijen over de middelen beschikken om meer innovatieve producten te ontwikkelen, zoals micropolissen die bij bepaalde gebeurtenissen uitbetalen. Stel je bijvoorbeeld voor dat een boer onmiddellijk wordt betaald op basis van een weersgebeurtenis.

Digitale Transformatie

Naarmate de blockchain-technologie evolueert, zullen klanten efficiëntie, transparantie en geautomatiseerde interacties met verzekeraars gaan verwachten. Dit maakt digitale transformatie niet alleen een efficiënte bedrijfspraktijk, maar ook een uitdaging om in de toekomst te kunnen concurreren.

Uitdagingen voor de verzekeringssector

Traditioneel verandert de verzekeringssector traag. Papierwerk, telefoontjes en het gedoe om claims goedgekeurd te krijgen, zorgden ervoor dat de consument elke keer dat zich een gebeurtenis voordeed. Maar consumenten eisen meer gemak van een sector waarmee ze uit noodzaak moeten communiceren. En verzekeraars moeten zich aanpassen.

Blockchain-technologie is een manier voor bedrijven om overhead te elimineren, de verwerking en betalingen van claims te automatiseren en gegevens te beschermen. Het is ook een manier voor consumenten om verzekeringsmaatschappijen helemaal uit de sector te weren en contractgebonden gemeenschappen te vormen die geld aan een pool toevoegen en geld afhalen als de groep een claim goedkeurt.

Waarom verzekeringen voor Dwaparalabs kiezen

Met Dwaparalabs kun je binnen enkele minuten een netwerk opzetten en apps bovenop de blockchain integreren. Hierdoor kunnen innovators sneller feedback krijgen en sneller bedrijfswaarde realiseren.